Recycling elektroniki

Recycling elektroniki

Wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii informatycznych przyczyniły się do nadmiernej produkcji, a także sprzedaży sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego na całym świecie. Spowodowało to generowanie bardzo dużej liczby odpadów elektronicznych i elektrycznych, dlatego w ostatnim czasie istotną kwestią w ochronie środowiska stał się recykling elektroniki.

Rozwój e-odpadów

Nie wszyscy są jeszcze świadomi, że E-odpady zaliczane są do bardzo niebezpiecznych odpadów przez zawartość różnorodnych składników toksycznych. Składniki te mogą nie tylko przyczynić się do chorób i zatrucia, ale również skażenia gleby czy upraw rolnych. Według szacunków tylko i wyłącznie w samej Unii Europejskiej rocznie powstaje około 8 ton odpadów elektronicznych oraz elektrycznych.

Obecnie komputer jest wymieniany przeciętnie raz na pięć lat. Zadaniem recyklingu e-odpadów jest nie tylko ograniczenie ilości składowanych odpadów, ale także niedopuszczenie, by niebezpieczne substancje dostały się do ziemi.

Na czym polega recykling e-odpadów?

Do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych przeważnie stosowana jest separacja fizyczna oraz obróbka mechaniczna. Metody te nie tylko są proste, ale również mało szkodliwe dla środowiska. Do pierwszego etapu należy demontaż urządzeń oraz podzielenie elementów na grupy takie jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, metale, odpady o charakterze niebezpiecznym czy elementy elektroniczne. Warto mieć świadomość, że niektóre elementy mogą być ponownie wykorzystane albo poddane procesowi recyklingu. Elementy, które posiadają medale muszą być poddane rozdrobnieniu, a następnie dalszej obróbce fizycznej oraz procesom hydrometalurgicznym.

Odpady poddawane są również separacji elektrostatycznej, prądowo-wirowej i magnetycznej przez co otrzymuje się żelazo, frazę niemetaliczną oraz nieżelazną. Później grupa metaliczna poddana musi być kolejnym obróbkom oraz separacji, przez co uzyskuje się takie metale jak: glin, pallad, miedź i srebro. Nie wszyscy są świadomi, że dzięki recyklingowi e-odpadów otrzymywane są surowce, które mogą być później wykorzystane do produkcji innych rzeczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
W jaki sposób, krok po kroku wypełnić wniosek o 500+?

Warunki dofinansowania Każdy kto posiada co najmniej dwójkę dzieci lub dochody jego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny...

Zamknij