W jaki sposób, krok po kroku wypełnić wniosek o 500+?

W jaki sposób, krok po kroku wypełnić wniosek o 500+?

Warunki dofinansowania

Każdy kto posiada co najmniej dwójkę dzieci lub dochody jego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekraczają 800 zł (w przypadku posiadania jednego dziecka), może starać się o dofinansowanie, czyli popularne 500+. Obliczając nasze dochody pamiętajmy, że nie możemy zaliczyć do nich między innymi: świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Zalicza się natomiast między innymi: dochody obliczane na podstawie PIT za poprzedni rok, renty, alimenty, ulgi rodzinne oraz inne świadczenia wyszczególnione pod wnioskiem.

Dobrze, jeżeli wiemy już czy spełniamy kryteria przyznania 500+ i obliczyliśmy nasze dochody, możemy przejść do wypełniania wniosku.

Jak krok po kroku wypełnić wniosek

  1. Musimy dowiedzieć się do jakiego Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy składali wniosek. Adresy wszystkich placówek z podziałem na regiony możemy znaleźć pod TYM ADRESEM. Znając już adres naszego OPS, wpisujemy go w pierwsze pole znajdujące się u góry strony po lewej stronie w kratkę pod tytułem „adres”. W „nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie” wpisujemy Ośrodek Pomocy Społecznej.
  2.  W punkcie pierwszym wniosku wypełniamy dane osoby, która ubiega się o przyznanie świadczenia. Znajdują się tam takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL osoby składającej wniosek, stan cywilny, obywatelstwo oraz pełny adres. Raczej nikt nie powinien mieć z tym problemu.
  3. W punkcie nr 2 naszego wniosku zaznaczamy, czy chcemy się ubiegać o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Jeżeli Twoje dochody sa zbyt wysokie, zaznaczasz krateczkę „nie wnoszę” i przechodzisz do wypełniania tabelki „B”. Osoby, których dochód nie przekracza ustalonej granicy zaznaczają kwadracik „wnoszę” i wypełniają tabelki „A” oraz „B”

Tabelka A to tabelka, w której podajemy dane pierwszego dziecka, takie jak imię, nazwisko, PESEL, płeć obywatelstwo czy datę urodzenia.

Tabelka B dotyczy dokładnie tych samych danych, jednakże jest przewidziana na drugie i każde następne dziecko jakie jest obecne w danym gospodarstwie domowym.

  1. Punkt czwarty wniosku jest swoistego rodzaju podsumowaniem. Wpisujemy tutaj dane wszystkich członków najbliższej rodziny. Czyli rodziców (lub faktycznych opiekunów prawnych, jeżeli nie są to biologiczni rodzice) oraz wszystkie dzieci. Dodatkowo przy osobach dorosłych wpisujemy nazwę Urzędu Skarbowego, do którego dana osoba należy.
  2. Punkt piąty wypełniamy tylko wtedy, gdy któreś dziecko posiada oświadczenie o niepełnosprawności. Wystarczy wpisać imie i nazwisko.
  3. Punkt nr 6 wypełniamy tylko w przypadku starania się o 500 plus na pierwsze dziecko. Zaznaczamy organ do którego opłacamy składki. Najczęściej jest to ZUS lub KRUS, ale mamy także do wyboru inne instytucje.
  4. Następnie punkt 7 wypełniamy także tylko, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko. Musimy wybrać odpowiednią kratkę- nasze źródło dochodów, oraz w pkt. 7.3 odpowiedzieć na pytanie czy w poprzednim roku kalendarzowym któryś z członków rodziny stracił pracę (stracił dochód) bądź też podjął (posiadł dochód)
  5. Kolejnymi kratkami do zaznaczenia jest informacja, czy któryś z członków rodziny przebywa poza granicami kraju. Zaznaczamy odpowiedzi, podobnie jak w poprzednich punktach zgodnie z prawdą.
  6. Pozostała najprzyjemniejsza część wniosku czyli wpisanie numeru konta wraz z nazwą banku. Zwróć uwagę dwa razy czy wpisałeś prawidłowy numer, ponieważ często przy tak dużych ilościach cyfr zdarzają się pomyłki, a przecież nie chcesz mieć dodatkowego stresu!
  7. Teraz pozostało Ci podpisać się pod wnioskiem wpisując również miejscowość oraz datę. I Voilà! Wypełniliśmy wniosek o 500 plus.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Co zrobić z uszkodzonymi telefonami ?

W dobie intensywnego użytkowania telefonów komórkowych duża część z nich psuje się. Większość konstrukcji jest wykonana z tanich materiałów co...

Zamknij